Alternatieve garantievoorwaarden / herstelregeling
Laatste update 13 september 2018
Eigenaren van een Varibel hoorbril die is gekocht vóór 1 september 2018 komen niet (zonder meer) in aanmerking voor de garantiebepalingen van Dutch Hearing Engineers B.V.. De reden hiervoor is simpel uw hoorbril, van vóór 1 september 2018, is niet verkocht, geleverd of gefabriceerd door Dutch Hearing Engineers B.V.. De brillen zijn gefabriceerd (en mogelijk ook geleverd en verkocht) door het Varibel Innovations B.V., dat op 3 april 2018 failliet is verklaard.
Tegemoetkoming door Dutch Hearing Engineers B.V. 
Het wegvallen van de garantie die u had bij Varibel Innovations B.V. kan leiden tot zorgelijke situaties waar u als Varibel gebruiker de dupe van kan zijn. Wij betreuren dit en met die reden hebben wij getracht met een oplossing te komen. 

Concreet betekent dit het volgende:
Dutch Hearing Engineers B.V. is, tot nader order, bereid om klanten van Varibel Innovations B.V. die na 1 september 2017 een Varibel TWIN hebben aangeschaft de zelfde ‘Garantievoorwaarden’ te bieden als die gelden voor klanten van Dutch Hearing Engineers B.V.. 

We beseffen ons dat onze vrijblijvende en onverplichte tegemoetkoming aan klanten van Varibel Innovations B.V. niet voor alle situaties een oplossing biedt. Klanten die vóór 1 september 2017 een Varibel Innovations B.V. product hebben gekocht of na 1 september 2017 een ‘type/model hoorbril’ hebben aangeschaft aangeschaft dat afwijkt van de Varibel TWIN vallen niet onder de Garantievoorwaarden van Dutch Hearing Engineers B.V.. 

Ook voor die situaties zijn wij bereid, na ontvangst van het product, een onderzoek verrichten om de aard van de klacht vast te stellen. Hiervoor zullen wij te aller tijden onderzoekskosten (o.b.v. uurtarief) in rekening brengen. Bij een eventuele reparatie of vervanging zullen wij de onderdelen tegen kostprijs in rekening brengen. U wordt benaderd met onze bevindingen. Wanneer wij voor reparatie kunnen zorgdragen, bepaalt u zelf of u de reparatie tegen de geoffreerde kosten laat uitvoeren. 

Uit deze 'Alternatieve garantievoorwaarden / herstelregeling' mag blijken dat Dutch Hearing Engineers B.V. binnen alle redelijkheid bereid is om 'oud Varibel klanten' van dienst te zijn. 
Vragen of onduidelijkheden:
Heeft u aanvullende vragen of is er iets onduidelijk, bekijk dan eerst onze FAQ (veel gestelde vragen) en neem eventueel vervolgens contact met ons op.

Copyright Dutch Hearing Engineers B.V. 2018 - Alle rechten voorbehouden