Disclaimer Dutch Hearing Engineers B.V.
Laatste update 3 augustus 2018
Dutch Hearing Engineers B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: 71714979, hierna te noemen Dutch Hearing Engineers, verleent je hierbij toegang tot www.varibel.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Dutch Hearing Engineers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Dutch Hearing Engineers spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dutch Hearing Engineers.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen (mogelijk) zelf inhoud plaatsen op de Website. Dutch Hearing Engineers oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, althans is dat niet verplicht, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons via de contact informatie zoals vermeld op de Website.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dutch Hearing Engineers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.  

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dutch Hearing Engineers of rechthebbende eigenaren en waar van toepassing haar gebruikers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dutch Hearing Engineers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Copyright Dutch Hearing Engineers B.V. 2018 - Alle rechten voorbehouden